Dansk-japansk tolkning

Under Covid-19 pandemien er forretningsrejser mellem Japan og Danmark næsten umulige. I stedet kommunikeres i høj grad gennem Skype, Teams og Zoom. Det hæmmer kommunikationen i forhold til fysiske møder og her kommer ekstra behov for japansk tolk for at tydeliggøre det sproglige.

 • Tolkning af møder med japanske besøgende (dansk/engelsk-japansk)
 • Dansk gengives loyalt på japansk, uden at nuancer går tabt
 • Garanti for fortrolighed
 • Udsøgt personlig service
Tolkning ved Folketingets Social-, indenrigs- og børneudvalget for Kawasaki bystyre

Jeg laver konsekutiv dansk japansk tolkning og har kunder indenfor mange forskellige områder.

 • Undervisningssektor
 • Velfærdssektor
 • Vedvarende energi og miljøteknologi 
 • Affaldsforbrændingsanlæg
 • Affaldssamler
 • Geotermisk varmeforsyningsvirksomhed
 • Design
 • Robotics
 • Landbrug
 • Mejeri
 • Slagteri
 • Biotek
 • Medico
 • Fintech

Jeg har både kunder fra Danmark og fra Japan. De danske kunder er typisk virksomheder, der har besøg fra Japan og ønsker at præsentere produkter eller processer for japanske forretningsforbindelser.

Fra Japan har jeg forskellige grupper, der søger viden om Danmark. For disse grupper koordinerer jeg typisk hele besøget. Sørger for at finde danske samtalepartnere, lave introduktioner og aftale møder.

Det kan være TV-hold, der kommer for at lave dokumentarprogrammer om Danmark. Tænketanke er kommet for at besøge danske organisationer indenfor deres felt for informationsindsamling.

Jeg kan i princippet tolke alt, hvis jeg får mulighed for at forberede mig. Det er en stor fordel at blive briefet om emnet, så jeg som tolk er orienteret om fagord og begreber.